Klikk for større kart

Skjeggkre er et relativt nytt problem i Norske boliger og problemet ser ut til å være økende. Selv om det fra flere land i Europa rapporteres om et økende problem med skjeggkre finnes det lite kunnskap og forskning på dette området. Denne websiden er en del av et forskningsprosjekt om skjeggkre som Mycoteam as har igangsatt i samarbeid med to forsikringsselskap. Prosjekt håper å gi svar på hvorfor skjeggkre har så gode utviklingsmuligheter i norske bygninger, og hva som er den beste metoden for å håndtere dette problemet.
Har du skjeggkre eller mistanker om at du kan ha skjeggkre i boligen din finner du informasjon på disse sidene. Du kan også være med å bidra til prosjektet ved å registrere din bolig.

 

Perlekre.jpg

Nytt skadedyr funnet

Perlekre (Ctenolepisma calva) er et nyoppdaget skadedyr som for første gang ble oppdaget i september 2018. Insektet ligner skjeggkre med en tydelig behåring, særlig på hodet. Perlekre er den minste av de tre kreartene som er kjent i Norge og de blir kun opp til 8 mm lang, med antenner som har 2/3 lengde i forhold til kroppen. Navnet kommer av den karakteristisk perlemorfargen insektet har fordi den har lyse, nesten gjennomsiktige skjell istedenfor den typiske gråfargen som skjeggkre og sølvkre har.

Skjegggkre rapport

Skjeggkre Prosjektrapport

Her kan du lese Prosjektrapporten fra jan 2018

Skjeggkre

Hva er skjeggkre?

I Norge forekommer det to sølvkrearter innendørs; sølvkre (Lepisma saccharina) og skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata).

Bruk av limfeller gir god avklaring og fangst.

Hvordan få hjelp

Mycoteam kan bistå deg om du har spørsmål eller problemer med skjeggkre. Vi utfører identifikasjon av skjeggkre, kartlegging av bygg, kartlegging av skjeggkre (forekomst, antall over tid og aldersfordeling av de skjeggkreene som forekommer) og anbefaler tiltak for bygget.