Klikk for større kart

Skjeggkre er et relativt nytt problem i Norske boliger og problemet ser ut til å være økende. Selv om det fra flere land i Europa rapporteres om et økende problem med skjeggkre finnes det lite kunnskap og forskning på dette området. Denne websiden er en del av et forskningsprosjekt om skjeggkre som Mycoteam as har igangsatt i samarbeid med to forsikringsselskap. Prosjekt håper å gi svar på hvorfor skjeggkre har så gode utviklingsmuligheter i norske bygninger, og hva som er den beste metoden for å håndtere dette problemet.
Har du skjeggkre eller mistanker om at du kan ha skjeggkre i boligen din finner du informasjon på disse sidene. Du kan også være med å bidra til prosjektet ved å registrere din bolig.

 

Skjegggkre rapport

Skjeggkre Prosjektrapport

Her kan du lese Prosjektrapporten fra jan 2018

 Nærbilde av voksent skjeggkre.

Skjeggkre og feriereiser

Det er ikke uvanlig at man kan finne ulike skadedyr på forskjellige overnattingssteder, både i Norge og utenlands. Man kan redusere faren for at man skal få med disse hjem, både med tiltak mens man er på reise og når man kommer hjem.

Skjeggkre

Hva er skjeggkre?

I Norge forekommer det to sølvkrearter innendørs; sølvkre (Lepisma saccharina) og skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata).

Bruk av limfeller gir god avklaring og fangst.

Hvordan få hjelp

Mycoteam kan bistå deg om du har spørsmål eller problemer med skjeggkre. Vi utfører identifikasjon av skjeggkre, kartlegging av bygg, kartlegging av skjeggkre (forekomst, antall over tid og aldersfordeling av de skjeggkreene som forekommer) og anbefaler tiltak for bygget.