Mikroskopibilde av skjeggkreskjell i støv.

Helsemessige reaksjoner

Skjeggkre biter ikke og suger heller ikke blod, så normalt sett opplever man ingen helsemessige reaksjoner i forbindelse med skjeggkreskader. Det er imidlertid kjent at ulike fragment fra insekter, for eksempel ekskrementer samt partikler fra hudrester og hår, kan føre til ulike helsemessige reaksjoner. Vi har foreløpig ikke funnet noen litteratur som viser til undersøkelser av dette problemet i forbindelse med skjeggkre.

Vi har ved undersøkelser vist at det er mulig å påvise fragment fra skjeggkre i støvprøver som viser at det har vært en eksponering til romluft. Hvilken konsekvens dette kan ha er det vanskelig å si, men det har vært enkelte tilfeller der det har vært rapportert en økt problemstilling med astma-/allergiplager ved opphold i bygninger med rik forekomst av skjeggkre.

Vi regner med at dette vil bli ytterligere avklart i forbindelse med videre undersøkelser.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding