Levemåte

Skjeggkre er en type insekt som ikke har en fullstendig forvandling, dvs. et larvestadium og en helt annerledes voksent stadium slik som biller har. Utviklingen av skjeggkre skjer istedenfor ved at de yngste individene allerede etter klekking har et utseende som ligner på en miniatyrutgave av de voksne. Etter hvert som nymfene vokser, skifter de hud og blir litt større og da ligner de gradvis mer og mer på de voksne, kjønnsmodne individene.

Skjeggkre kan under gode forhold bli opp mot 7 år gamle. Hunnene kan legge opp mot 150 egg i løpet av sin livstid.

Skjeggkre kan overleve i relativt tørre områder og de har en god evne til å vandre omkring i bygningene på næringssøk. Det er derfor ikke uvanlig at man finner dem i ulike typer av rom, slik som stue, soverom, kjøkken og bad. Skjeggkre lever av både proteinrike næringskilder, lim og papir med mye stivelse og cellulose. Selv om de ikke er et utpreget rovdyr, ser man faktisk at de ofte spiser andre skjeggkreindivider som sitter fast i limfeller. I mangel på næringstilgang, er det kjent at de kan overleve lange perioder uten mat, opptil flere måneder.

Fordi skjeggkre ikke har noen sosialt organisert levemåte, opptrer de enkelte individene uavhengig av hverandre. De voksne individene har ikke noe yngelpleie. Man kan derfor ikke benytte forgiftet åte på samme måte som mot maur, der de voksne maurene tar med mat til larvene som dermed også blir forgiftede.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding