Skjeggkre i bygg

De fleste tilfellene med skjeggkre i Norge er registrert i boliger, både i eneboliger, rekkehus og blokkleiligheter. I tillegg er det rapportert en rekke tilfeller med skjeggkre i næringsbygg, som kontorer, skoler, barnehager og hotell. Det er et tydelig mønster at skjeggkreskader overveiende opptrer i nye eller nylig oppussede bygninger

Skjeggkre foretrekker områder med en stabilt god temperatur. I moderne bygninger kan de derfor opptre i de fleste typer av rom og områder. Siden skjeggkre ikke er direkte avhengig av fuktige miljøer, slik som sølvkre er, forekommer de derfor gjerne i helt tørre omgivelser.

Skadeutvikling

Den langsomme livssyklusen av skjeggkre, med et nymfestadium på opp mot to år og med en begrenset egglegging/år, innebærer at det er en relativt langsom utvikling av skjeggkreskader. Fordi skjeggkre hovedsakelig holder til inne i lukkede konstruksjoner som vegger og gulv, kan det ofte være en utvikling over lang tid i det skjulte før de blir oppdaget. Dette kan føre til en opplevelse av at det har vært en raskere utvikling enn hva det faktisk har vært. For å kunne avklare et skadebilde med skjeggkre, må det derfor gjennomføres en grundig kartlegging av hvor de opptrer, antall individer og populasjonens alder.

Spredning

Skjeggkre overlever ikke norsk vinterklima og de kan derfor ikke etablere seg og overleve utendørs over tid. Det kan derfor ikke skje en spredning via naturen over større avstander og lang tid, slik som brunsnegler og hjortelusflue. Skjeggkre kan imidlertid utmerket godt opptre utendørs om sommeren og i løpet av sommeren 2016 hadde vi flere observasjoner av skjeggkre som beveget seg i utenfor bygninger med skjeggkreskader.

Fordi skjeggkre ikke har vinger kan de ikke fly. De må derfor enten vandre selv eller bli med varer og bagasje. Vi har på reise, i både Norge og utlandet, sett skjeggkre på ulike overnattingssteder. I tillegg er de observert i forbindelse med ulike typer av bagasje, til og med i et brilleetui som hadde ligget på et hotellrom over natten. Dette viser at det er en klar mulighet for at spredning kan skje i forbindelse med våre reiser.

Ved flere anledninger har vi oppdaget levende og døde skjeggkre i pappesker som har kommet med varer til kontoret. I tillegg har vi ved privat kjøp av varer fra butikker oppdaget skjeggkre i forpakninger. Dette viser at det er en meget stor fare for spredning av skjeggkre via vareleveranser, både i privat og profesjonell sammenheng. Det skal derfor meget gode rutiner til ved mottak og håndtering av varer for at man til enhver tid skal klare å sikre seg mot en tilfeldig spredning av skjeggkre.

Skade

Skjeggkre kan ikke fordøye treverk, så de kan dermed ikke forårsake noen bygningstekniske skader. Evnen til å fordøye cellulose innebærer imidlertid at det kan oppstå skader på papirbaserte materialer. I praksis blir det ikke noen skader som betyr noe på gipsplater eller trefiberbaserte bygningsplater, men det kan oppstå vesentlige skader på papirbaserte materialer som bøker, dokumenter, bilder og tapeter.

Det største problemet med skjeggkre er ikke fysiske skader, men åpenbart den psykiske belastningen som en forekomst av disse insektene i en bygning innebærer.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding