Viktig avklaring av skadebilde.

Historikk og utbredelse

Skjeggkre (Ctenoplepisma longicaudata) er et insekt som første gang ble beskrevet fra Sør-Afrika i 1905, men det viste seg at det i løpet av få år var observasjoner av denne arten i mange varme land over hele kloden, blant annet i Midt-Østen, Asia og Australia. Trolig har skjeggkre også vært i Sør-Europa over lang tid og vi antar at det dessuten har vært forekomst i deler av Nord-Europa over mange år, men at den ofte har vært feilaktig identifisert som sølvkre. I Nederland viste for eksempel en undersøkelse i 2014 at skjeggkre var vesentlig mer vanlig enn sølvkre. I tillegg ble det oppdaget at den mer sjeldne arten fyrkre ikke ble påvist i det hele tatt og at de tilfeller der man trodde det var fyrkre viste seg å være skjeggkre. Skjeggkre er nylig oppdaget i andre europeiske land som Belgia og Tyskland. I England ble den påvist i 2014 . I Sverige ble skjeggkre («långsprøtad silverfisk») observert for første gang i 1994, men det var først åtte år senere som arten ble korrekt identifisert.

I Norge ble skjeggkre oppdaget i oktober 2013 i forbindelse med at Mycoteam undersøkte noen merkelige sølvkreskader mer inngående. Det viste seg da at det ikke var sølvkre, men en annen, lignende insektart som ikke var kjent fra Norge. Frem til mai 2014 (åtte måneder) påviste vi skjeggkre i åtte forskjellige skadetilfeller i Oslo-området. Vi hadde i løpet av den perioden ingen observasjoner eller rapporter om avvikende sølvkreskader fra øvrige deler av Norge. Etter et klart fokus på å spre kunnskap om skjeggkreskader ved takstmannsutdanning og kurs for andre bygningsrelaterte fagpersoner samt en del medieoppslag i radio, aviser og nettsteder, ble det etter hvert en større pågang av observasjoner og problemer med skjeggkre over hele landet. Tre år etter oppdagelsen av det første skadetilfellet, har Mycoteam nå undersøkt mange skjeggkreskader fra Tromsø til Lista og fra Vestlandet til Svenskegrensen i øst. Dette viser at dette insektet nå er godt etablert innendørs i bygninger i hele Norge.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding