Bruk av limfeller gir god avklaring og fangst.

Hvordan få hjelp

Mycoteam kan bistå deg om du har spørsmål eller problemer med skjeggkre. Vi utfører identifikasjon av skjeggkre, kartlegging av bygg, kartlegging av skjeggkre (forekomst, antall over tid og aldersfordeling av de skjeggkreene som forekommer) og anbefaler tiltak for bygget.

Identifisering av skjeggkre kan enten gjøres ved at du sender inn et bilde av insektet eller at du fanger og sender inn et eller flere insekter.

Karleggings arbeidet kan gjøres enten i samarbeid med deg ved at du registrerer viktige opplysninger om bygningen og skadebildet etter veiledning av oss, eller at vi kommer på en inspeksjon hos deg.

Om du ønsker bistand i forbindelse med et skjeggkre problem er det bare å ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre. Ta kontakt med oss for pris.

Vi håper du vil bidra til vårt forskningsprosjekt og legge inn din bolig på registreringsdelen av denne siden. Dette er gratis og registreringen kan legges inn anonymt. Det eneste vi må be om er postnummer for å kunne kartlegge hvor i landet det er skjeggkre. Les mere om prosjektet under «Om denne websiden»

Alle våre tjenester følger gode kvalitetssikringsrutiner, registreres og lagres i gode datasystemer og du som kunde får god og kvalitetsikret dokumentasjon/rapport fra oss.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding