Dokumentasjon

Siden det pr i dag ikke finnes noen godt uttestet og anerkjent metode for å bli kvitt problemet med skjeggkre i et bygg, er kartlegging og dokumentasjon ekstra viktig.

Det første man må gjøre når man mistenker at det kan være skjeggkre i et bygg er å få en sikker identifisering. Dette gjøres lettest ved å fange et eller flere insekter, disse kan bestemmes ved å sende inn et bilde, eller å sende inn selve insektet.

Om man får bekreftet at det er skjeggkre i bygget må man gå videre med å kartlegge omfanget av problemet; hvor opptrer det skjeggkre (i hvilke rom, hvor mange, alders fordeling på insektene osv.). Dette gjør vi ved å sette ut limfeller i bestemte mønstre i bygget og telle og analysere disse. Dette er en prosess som går over tid og ofte må gjentas for å få gode resultater.

Ut fra kartlagt omfang og andre forhold i bygget kan man utføre tilrettelagte tiltak for bygget.

En god dokumentasjon fra starten er viktig for å få en best mulig løsning. Vi ser dessverre ofte at det ikke dokumenteres godt nok gjennom prosessen. Det er svært mange påstander om hvordan ulike tiltak fungerer, men det er dessverre sjelden en tilfredsstillende dokumentasjon på hva som er gjort. Dette vanskeligjør mulighet til en objektiv vurdering av tiltakene og resultatene.

For å sikre en god og objektiv avklaring av situasjonen må det altså være en god dokumentasjon. Dette er også verdifullt i forbindelse med et eventuelt fremtidig salg av bygget, fordi man da kan vise til hva som har blitt utført og hvilke resultat dette har gitt.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding