Perlekre.jpg

Nytt skadedyr funnet

Perlekre (Ctenolepisma calva) er et nyoppdaget skadedyr som for første gang ble oppdaget i september 2018. Insektet ligner skjeggkre med en tydelig behåring, særlig på hodet. Perlekre er den minste av de tre kreartene som er kjent i Norge og de blir kun opp til 8 mm lang, med antenner som har 2/3 lengde i forhold til kroppen. Navnet kommer av den karakteristisk perlemorfargen insektet har fordi den har lyse, nesten gjennomsiktige skjell istedenfor den typiske gråfargen som skjeggkre og sølvkre har.

Perlekre er lite omtalt i litteratur, til tross for at det ble beskrevet for første gang på Ceylon i 1910. I Europa er perlekre observert i Finland, Tyskland, Sveits, Østerrike, men det er lite rapportert om disse funnene.

Våre funn av perlekre er fra Oslo og Bergen. Dette viser at man kan forvente å finne perlekre i store deler av landet, akkurat som de andre to kreartene. Vi kjenner ennå ikke til de økologiske kravene perlekre har for å kunne utvikles, men våre observasjoner er at perlekre forekommer i samme områder som skjeggkre. Dette viser at perlekre trolig har tilnærmet samme temperatur-, fukt- og næringskrav som skjeggkre. Vi har også en observasjon av at både perlekre, skjeggkre og sølvkre forekommer i samme område, hvilket bekrefter de de har nokså like krav til omgivelsene. Vi regner med at perlekre har en nedre fuktgrense på ca. 60% RF for å ha en god utvikling, men det kan se ut til at perlekre har en tilsvarende evne til å midlertidig vandre omkring i tørrere omgivelser som skjeggkre har og som sølvkre mangler.

Vi mangler naturlig nok foreløpig god kunnskap om aktuelle og effektive bekjempelsestiltak, så foreløpig regner vi med at det er aktuelt med både undersøkelsesmetoder og bekjempelsestiltak bør gjennomføres på en tilsvarende måte som for skjeggkre.

Vi regner med at perlekre ikke forårsaket bygningsmessige skader og trolig heller ikke helsemessige plager, men man kan forvente at det vil være de samme problemene som skjeggkre forårsaker.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding