Om denne websiden

Denne websiden er opprettet som en del av et forskningsprosjekt om skjeggkre som Mycoteam har i samarbeid med to forsikringsselskap. Målsetningen med dette prosjekter er å klarlegge hvorfor skjeggkre har så gode utviklingsmuligheter i norske bygninger og hva som er den beste metoden for å håndtere problemet.

Vi har gjennomgått tilgjengelig faglitteratur fra hele verden. I tillegg samler vi erfaringer fra undersøkelser og gjør vurdering av effekten av ulike tiltak. Dette gir et godt grunnlag for å kunne forstå grunnen til at skjeggkre har fått et så godt fotfeste i våre bygninger og kunnskap om hvordan bekjempelse av skjeggkre kan og bør gjøres.

En viktig del av grunnlaget for å kunne klarlegge disse forholdene er at vi får dokumentert den variasjonen som er i problemet med skjeggkre. Vi har fra den forskningen vi gjennomførte om heksesot for noen år siden, meget god erfaring med at en god kunnskapsinnhenting kan skje via en WEB-side hvor eiere, forvaltere, takstmenn, skadedyrfirmaer og andre aktører både kan legge inn informasjon fra skadetilfeller og hente ut oppdatert, nøytral faginformasjon. Dette vil bidra til å få en god oversikt og statistikk på skjeggkre som problem. Ideen er at brukerne legger inn informasjon om type hus, ny bolig, renovert bolig og andre bygningsteknisk og skademessig relevante forhold. Ved å i tillegg få god informasjon om variasjonen i skadebildet, kan man se hvor skader oftest forekommer, hvordan de varierer over tid og rom, samt hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige å gjennomføre.

WEB-skjemaet er utformet med spørsmål i henhold til dagens kunnskapsstatus. Motivasjonen for å legge inn informasjon skal være at man kan få avklart skadebildet, samtidig som man bidrar til en god kunnskapsinnsamling. Resultatet av dette vil fortløpende bli sammenfattet og publisert på hjemmesiden. I tillegg vil man ved å legge inn informasjon få automatisk tilsendt informasjon/oppdateringer om skjeggkreproblemet - om man ønsker dette.

Skader kan legges inn anonymt, men vi må vite geografisk tilhørighet (postnummer).