Registrer skjeggkre

Undersøkelsen er anonym

Undersøkelsen gjennomføres av et etablert forskermiljø. Data lagres anonymisert og du behøver heller ikke legge inn navn eller adresse, men for å sikre oss at det er reelle data vil vi være nødt til å ha en e-post adresse.

Vi garanterer at disse dataene kun blir brukt i forskningsprosjektet om skjeggkre – og at informasjonen ikke blir spredd videre.

Registrer angrep

Om boligen
Vi ber om at du angir informasjon om boligen du bor i. Dette er viktig for å kunne kartlegge hvilke faktorer som er utslagsgivende for skjeggkre.
Navn (frivillig)
Adresse (frivillig)
Epost
Bekreft epost
* Postnummer
Poststed
Land
Boligtype
Enebolig
Rekkehus
Leilighet
Næringsbygg
Konstruksjon
Tre
Mur
* Byggeår
Rehabilitering
* Tidspunkt for innflytting (måned og år)
Antall etasjer i boligen
Om ventilasjon
Hvis du som beboer styrer avtrekksventilasjon på kjøkken og bad, og avtrekket ikke er på utenom ved matlaging og bruk av bad, anføres passiv evt ingen ventilasjon.
* Ventilasjon
Ingen ventilasjon
Passiv ventilasjon (kun spalteventiler i vinduer og/eller veggventiler)
Balansert (mekanisk ventilasjon med til- og fraluft i alle oppholdsrom)
Balansert (med ventiler i flere oppholdsrom)
Avtrekksvetilasjon (kontinuerlig avtrekk kjøkken og bad)
Avtrekksvetilasjon (kontinuerlig avtrekk i flere rom)
Oppvarming
Radiator (sentralfyring/fjernvarme)
Gulvvarme (vannbåren)
Gulvvarme (elektrisk)
Varmepumpe
Panelovener
Vedfyring
Om angrepet
Når ble skjeggkre oppdaget (måned og år)
Identifikasjon av skjeggkre
Egen
Andre
Identifisert av
Last opp bilde av skjeggkre, evt. annen relevant dokumentasjon. ( Dette er gratis )
* I hvilke(t) rom forekommer skjeggkre. Vennligst anngi etasje, mengde (få / mange) og størrelse (små / store)
wc
Etasje
Mengde
Størrelse
soverom
Etasje
Mengde
Størrelse
bad
Etasje
Mengde
Størrelse
gang
Etasje
Mengde
Størrelse
stue
Etasje
Mengde
Størrelse
bod
Etasje
Mengde
Størrelse
kjokken
Etasje
Mengde
Størrelse
Annet
Hva slags rom
Etasje
Mengde
Størrelse
* Hvor er det skjeggkre
Gulv
Vegg
Tak/taklampe
Annet
Annet
Hvis du bor i rekkehus/leilighet. Kjenner du til om naboer har problemer med skjeggkre?
Nei
Ja
Tiltak
Informasjon om bekjempelsestiltak
Har det vært gjort bekjempelsestiltak?
Manuell fangst
Limfellefangst
Bruk av insektgift
Kiselgur
Tetting
Temperaturbehandling
Dato for tiltak
Resultat av bekjempelsestiltak
Annen relevant informasjon vi ikke har spurt om
Vil du at vi sender deg ny og relevant informasjon om skjeggre